titta-The Night House-online

The Night House

Efter att Beths man oväntat avlider, blir hon ensam kvar i hemmet vid sjön som han byggde åt henne. Hon försöker så gott hon kan hålla ihop men sedan kommer drömmarna. Störande syner om en entitet i huset kallar till henne men dagsljuset sköljer bort alla bevis på ett spöke. Beth börjar gräva i hans tillhörigheter för att få svar.

Watch The Night House Online Free

The Night House Online Free

Where to watch The Night House

The Night House movie free online

The Night House free online